מידע משפטי אודות חוק האזרחות הפולני השירותים שלנו

אנו בטוחים כי הבחירה בנו היא הפתרון הטוב ביותר עבור אלה המעוניינים בהליך אישור האזרחות הפולנית.K. Cו שות' משרד עורכי דין מטפל גם באנשים שחיו בפולין וגם בצאצאיהם (ילדים, נכדים). כל התהליך מתבצע בפולין ללא השתתפות של משרדי עורכי דין אחרים ונציגויות דיפלומטיות. שגרירות פולין מקדישה מעט זמן לאנשים המעוניינים באישור אזרחותם הפולנית, תפקידם מוגבל לקבלת המסמכים והעברתם הרישמית לפולין.

לעתים קרובות מבקשים דברים מיותרים לניהול תקין של ההליכים. לפעמים למועמדים חסרים מיסמכים וקיים צורך בבדיקה במשרדים שונים בפולין וכתוצאה מכך בסיוע משפטי.

המבקש אשר מסר את הבקשה בשגרירות מעבד למעשה, השפעה על תהליכים עתידיים ובמקרה של בעיות מסוימות לומד עליהם בסופו של ההליך (לעתים קרובות עם תוצאות שליליות).

הליך אישור אזרחות פולנית

עורכי הדין שלנו לעומת זאת, שומרים על קשר קבוע עם הלקוחות ועם הרשויות הפולניות ומוכנים בכל רגע לתת את ההסברים הדרושים או לבקש דברים נוספים אשר עשויים להשפיע על ההצלחה של הפרוצדורה.

בקשות של האנשים שהיגרו לפני ינואר 1951 נדחות לעיתים עקב פרשנות מוטעית של החוק. הודות לתשומת לב מיוחדת שלנו בכל עניין, אנחנו משתדלים לוודא ולהביא הוכחות נוספות על מנת להשפיע על המשך ההליך. שאיפתנו היא למנוע מצבים כאלה ולהגיע להחלטה חיובית.

במקרה של החלטה שלילית - למבקש יש רק 14 ימים להגיש ערעור (התקופה שקבע חוק פולני של הנוהל התקין). הכנת ערעור מקצועי מחייבת מעורבות של עורך דין בפולין - האדם המגיש צריך לדעת את הדרישות הרשמיות. נקיטת פעולה על ידי השגרירות אינה מבטיחה עמידה בזמנים (בשל זמני עבודה של השגרירות) או רמת הביצוע המתאימה. עבורם התוצאה היא מישנית. ברור כי עבור עו"ד התוצאה קובעת.

בקשות שהוגשו לשגרירות נשלחות לעתים לאישורו של הנשיא, במקום להעבירן. התוצאה היא שצאצאיו של המבקש עלולים לאבד את אזרחותם הפולנית. CK ושות' משרד עורכי דין עוסק במקרים דומים בהם לקוחות קיבלו אזרחות מידיו של הנשיא במקום לקבל את אישורו.

שגרירויות מסרבות לשלוח בקשה לרשות המוסמכת בפולין לפני הצגת תעודת לידה - תהליך זה עלול לעתים לקחת זמן רב. בוורשה ובערים אחרות בפולין הם לעתים קרובות נמצאות בארכיון שנהרס במהלך מלחמת העולם השנייה.. CK ושות' משרד עורכי דין עוסק במקרים דומים בהם, בתנאים מסוימים ניתן לקבל אישור אזרחות פולנית על ידי הצגת מסמכים אחרים (הטיפול במקרים כאלה הוא פרטני ודורש חקירה נוספת).

אזרחות פולנית - עלות

רבים מאמינים כי נקיטת צעדים דרך השגרירות עשוי להיות זול יותר. עובדתית על המבקש לשלם הוצאות נוספות (כגון דמי טיפול קונסולריים). כתוצאה מכך יכול להיות, כי שירותי המשרד המשפטי לא יותר יקרים והרבה יותר מקצועיים עם איכות ביצוע שונה לגמרי. בנוסף, קחו בחשבון כי הבחירה ב- CK ושות' משרד עורכי דין מאיץ באופן משמעותי את ההליך כולו.

לקוח המעונין בשירותינו חייב לשלוח אלינו את המסמכים הדרושים ואת יפוי הכח. זה לא מחייב אפילו קשר אישי - לקוחותינו גרים באזורים שונים בעולם, וביבשות שונות. דבר זה אינו מפריע בתקשורת מעולה ובחילופי החומר הדרוש. הקשר עם הלקוח מתבצע בעיקר באמצעות הדואר, הטלפון, סקייפ ודואר אלקטרוני. אנשים אשר באופן זמני נמצאים בוורשה יכולים כמובן למסור לנו את המסמכים באופן אישי ישירות במשרד שלנו.

לכן הצעת CK ושות' עדיפה על שירותי מספר משרדי עורכי דין זרים אשר במחירון שלהם לוקחים בחשבון גורמים הקשורים בעלויות נוספות עבור תפעול של שווקים רבים - התוצאה היא המחיר הגבוה של השירותים המוצעים . משרדים אלה בדרך כלל פועלים על ידי נציגויות שלהם, דבר המשבש קשר ישיר עם האדם המנהל את התיק בפולין.

עורכי הדין שלנו שומרים על קשר ישיר עם הרשויות הפולניות במשך כל תקופת הטיפול בתיק ומדווחים מידית ללקוחותיהם.

במקרה של תשובה שלילית לא מוצדקת אנו נוקטים בצעדים במחלקות נוספות, כולל בית המשפט העליון למנהל.

(נא מלא את הטופס שלנו ובדוק את סיכוייך לקבלת אישור האזרחות הפולנית (אזרחות פולנית - זכאות)