Obsługa prawna

Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej przez nas obsługi oferujemy szczególnie:

Prawo spółek

W ramach spraw z zakresu prawa spółek wykonujemy następujące usługi:

 • bieżąca obsługa prawna spółek;
 • zakładanie i likwidacja spółek handlowych;
 • postępowanie rejestrowe spólek przed Sądem (rejestracja spółek);
 • zmiany umów i statutów spółek;

Fuzje, przekształcenia, podziały spółek:

 • przygotowywanie projektów fuzji, przekształcenia lub podziału spółki;
 • obsługa negocjacji dotyczących fuzji, przekształcenia lub podziału;
 • przygotowanie strategii obronnych na wypadek "wrogiego przejęcia";
 • analiza skutków prawnych, podatkowych i rachunkowych przekształcenia, fuzji lub podziału spółki;

Dochodzenie należności

 • Spółka prowadzi postępowanie windykacyjne wierzytelności obejmujące:
 • postępowanie polubowne, którego celem jest zawarcie ugody pisemnej, ugody notarialnej, ugody z rygorem poddania się egzekucji;
 • postępowanie pojednawcze, prowadzące do zawarcia ugody w tanim, szybkim i niesformalizowanym
 • postępowaniu przed sądem;
 • postępowanie sądowe, polegające na reprezentowaniu klienta w postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym i zwykłym;
 • postępowanie zabezpieczające, mające na celu zabezpieczenie majątku dłużnika przed zakończeniem postępowania sądowego;
 • postępowanie egzekucyjne obejmujące sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz udział w postępowaniu egzekucyjnym;

Obsługa przedsiębiorców

W ramach obsługi przedsiębiorców Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula wykonuje, w szczególności następujące usługi:

 • bieżąca obsługę prawna przedsiębiorców;
 • udzielanie porad w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rejestrowanie, dokonywanie zmian w umowie spółki, przekształcanie oraz wykreślanie spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sadowym;
 • reprezentacja w sądzie w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawa pracy;
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w imieniu klienta z innymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • konstruowanie i opiniowanie umów cywilnych;
 • doradztwo w zakresie środków zabezpieczenia wierzytelności;
 • zgłaszanie wniosków o upadłość przedsiębiorstw;

W ramach prowadzonej działalności spółka świadczy usługi prawne dla osób fizycznych, przede wszystkim w poniżej wskazanym zakresie:

Prawo spadkowe

W ramach spraw z zakresu prawa spadkowego Kancelaria Adwokacka Piotr Cybula wykonuje następujące usługi:

 • udzielanie porad w zakresie prawa spadkowego;
 • reprezentacja przed sądem, w szczególności w postępowaniach:
  • o stwierdzenie nabycia spadku;
  • o zachowek;
  • o dział spadku;

Dochodzenie należności

Spółka prowadzi postępowanie windykacyjne wierzytelności obejmujące:

 • postępowanie polubowne, którego celem jest zawarcie ugody pisemnej, ugody notarialnej, ugody z rygorem poddania się egzekucji;
 • postępowanie pojednawcze, prowadzące do zawarcia ugody w tanim, szybkim i niesformalizowanym postępowaniu przed sądem;
 • postępowanie sądowe, polegające na reprezentowaniu klienta w postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym i zwykłym;
 • postępowanie zabezpieczające, mające na celu zabezpieczenie majątku dłużnika przed zakończeniem postępowania sądowego;
 • postępowanie egzekucyjne obejmujące sporządzenie wniosku egzekucyjnego oraz udział w postępowaniu egzekucyjnym;

Nieruchomości - obsługa prawna transakcji

 • sporządzanie projektów umów sprzedaży i zamiany nieruchomości (lokali);
 • negocjacje, reprezentacja przed sądami i organami administracji;
 • badanie stanu prawnego nieruchomości;
 • sporządzanie umów najmu lokali, powierzchni biurowych i handlowych;
 • porady dotyczące umów kredytowych na zakup nieruchomości;
 • reprezentowanie klientów przed sądami w sporach dotyczących nieruchomości;

Prawo prasowe i naruszenia dóbr osobistych:

 • analiza treści publikacji pod kątem potencjalnych zagrożeń prawnych;
 • formułowanie sprostowań i odpowiedzi;
 • opiniowanie zgodności z prawem reklam radiowych, telewizyjnych i prasowych

Wypełnij formularz na stronie i już dziś sprawdź swoje szanse na otrzymanie potwierdzenia posiadania polskiego obywatelstwa (dowiedz się więcej)