Polskie obywatelstwo

Nasza kancelaria reprezentuje klientów z całego świata, którzy jako polscy emigranci lub ich potomkowie są zainteresowani potwierdzeniem posiadania polskiego obywatelstwa. Większość osób, które chcą zainicjować właściwą procedurę, swoje pierwsze kroki kieruje ku polskim przedstawicielstwom dyplomatycznym lub zagranicznym kancelariom prawnym, nie znając zasadniczo przebiegu postępowania a często także nie będąc pewnym swojego statusu prawnego i szans powodzenia sprawy.

Tymczasem procedura w całości i tak musi odbywać się przed urzędami w Polsce - ambasady jedynie przyjmują wnioski, które przesyłane są następnie do kraju. Placówki dyplomatyczne nie sprawują żadnej kontroli nad przebiegiem procedury, ich rola polega jedynie na formalnym przyjęciu wniosku. Nie oferują więc szczególnej opieki prawnej, troski o terminy i dodatkowego doradztwa prawnego w tych przypadkach, kiedy pojawiają się trudności. W ambasadach często zresztą liczba zainteresowanych informacjami o procedurze, oraz brak dostatecznej liczby oddelegowanych pracowników uniemożliwia szybki kontakt i powoduje konieczność poniesienia ogromnych nakładów czasowych przez petentów. Wybór zagranicznej kancelarii oznacza z kolei bardzo duże koszty. A należy pamiętać - że kancelarie te, w odróżnieniu od nas zasadniczo nie specjalizują się w tego typu działalności. Doświadczenie zespołu prawników CK Law Office Kancelaria Adwokacka oraz bardzo wysoki odsetek załatwionych pozytywnie spraw - to najlepsza gwarancja dla naszych klientów

Utrzymując bezpośredni kontakt z klientem - osoba, która powierza nam swoje pełnomocnictwo jest cały czas na bieżąco informowana o postępach lub pojawiających się dodatkowych trudnościach przez prawnika bezpośrednio zajmującego się konkretną sprawą, do którego może zwrócić się w każdej chwili z dodatkowymi pytaniami. Położenie nacisku na specjalizację gwarantuje poziom opieki prawnej, której często nie są w stanie zapewnić duże kancelarie zagraniczne, a skupienie działalności w Polsce obniża ponoszone koszty, w związku z czym nasza oferta jest przystępna cenowo.

Polskie obywatelstwo - niezbędne informacje

W tym dziale, wybierając właściwe opcje w bocznym menu otrzymają państwo także wiele dodatkowych informacji o sposobie prowadzenia spraw oraz o korzyściach, jakie daje dziś posiadanie obywatelstwa polskiego - z którego wynika także posiadanie obywatelstwa UE.

Procedura poświadczenia posiadania obywatelstwa RP dotyczy osób, które opuściły tereny polskie w XX wieku i często żyły w przekonaniu, iż je utraciły. Tymczasem w wielu przypadkach stało się to z naruszeniem polskiego prawa, czego skutkiem emigranci, choć często sami o tym nie wiedzieli, dalej byli obywatelami polskimi.

CK Law Office Kancelaria Adwokacka świadczy również pomoc prawną dla osób, które są zainteresowane nabyciem obywatelstwa polskiego.

Wypełnij formularz na stronie i już dziś sprawdź swoje szanse na otrzymanie potwierdzenia posiadania polskiego obywatelstwa (dowiedz się więcej)